คู่มือการใช้เว็บไซต์

GUIDE

การส่งผลงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์

ขั้นตอนการลงผลงาน
ขึ้นสู่เว็บไซต์กวีบุ๊ค


การสมัครสมาชิค และ Login

1.เริ่มต้นด้วยการ "สมัครสมาชิก" โดยท่านสามารถ สมัครสมาชิก ผ่านอีเมล หรือ ใช้ Facebook เพื่อสมัครสมาชิก และ Login ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก และ เสถียรในการลงผลงาน เราแนะนำให้ใช้ Browser Chrome หรือ Firefox บน เครื่อง PC/Notebook ของท่าน ในการเข้าลงผลงานบนเว็บไซท์

2. เมือท่านได้ล๊อคอินแล้ว จึงไปที่หน้า เขียนเรื่องของคุณ”  กดปุ่ม สร้างเรื่องใหม่

 

การสร้างเรื่องใหม่


 

3.ใส่ข้อมูลดังนี้

3.1. ประเภท:หนังสือ , หนังสือการ์ตูน(เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์)

3.2. หมวดหมู่:เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับเรื่องของท่าน

3.3. ชื่อเรื่อง
3.4. ข้อมูลเบื้องต้น หรือเรื่องย่อ โดยในส่วนนี้ท่านสามารถ ใส่สี ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

3.5.เลือกแท็ก หรือ ข้อความเพื่อให้สามารถค้นหาเรื่องของท่านเจอ และคั่นด้วยเครื่องหมาย คอมม่า “,”

3.6.รูปหน้าปก เพื่อการแสดงผลที่สวยงามแนะนำให้ท่านอัพโหลดรูปปกในขนาด 117x155 ทั้งนี้รูปที่ท่านใช้ต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และ ไม่ควรใช้ภาพลามก อนาจาร เกินความเหมาะสม

3.7. ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

3.8. ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

3.9. ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะเป็นผู้ที่ถูกแสดง ในหน้าสารบัญ และสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี เช่น นายAเป็นนักเขียน นายBเป็นQC นายCเป็นนักทำหนังสือเสียง เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนร่วมได้เอง(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

3.10. ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะเป็นผู้ที่สามารถ ได้รับอั่งเปาและสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี กรณีที่ท่านวางขายหนังสือของท่าน ตามปกติแล้ว นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งอั่งเปาเป็นจำนวน 71% จากยอดขายทั้งหมด และท่านสามารถเลือกที่จะแบ่ง สัดส่วน 71% นี้ให้กับใครก็ได้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งให้นายBซึ่งเป็นผู้ช่ายQC 10% และแบ่งให้นายC ซึ่งเป็นนักอ่านหนังสือเสียง 20%

*ตัวอย่าง

กรณีที่ท่านตั้งตามแบบข้างต้น ส่วนแบ่งมาตรฐานของเรื่อง เมื่อกดสร้างตอน จะเป็น
นาย
A: 41% ( ผู้สร้างเรื่อง และผู้เขียน )
นายB: 10% ( QC )
นายC: 20% (นักอ่านหนังสือเสียง)

โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนแบ่งได้เอง เป็นรายตอน เช่นในแต่ละตอนอาจจะมี QC ที่ต่างคนกันไป เป็นต้น

(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

เมื่อท่าน ใส่ข้อมูลจนครบถ้วน แล้ว จึงกด สร้างเรื่อง


สารบัญหลังบ้านและการจัดการตอน

 

4.เมื่อสร้างเรื่องแล้ว จึงไปที่ เขียนเรื่องของคุณ>>>แก้ไขเรื่องของคุณ>>>แก้ไข/เพิ่มตอน ท่านจะพบหน้าสารบัญหลังบ้านของนักเขียน

 

4.1 แก้ไข:สามารถแก้ไขเรื่องย่อ และการตั้งค่ามาตรฐานของเรื่องใหม่ได้

4.2 ลบเรื่องนี้:สำหรับลบเรื่อง ทั้งนี้หากท่านได้มีการเก็บกำลังใจและมีผู้ซื้ออ่านแล้ว จะไม่สามารถลบเรื่องได้ด้วยต้นเอง ต้องได้รับการอนุมัติจากAdmin หรือ Mod เท่านั้น

4.3 แชร์: แชร์เรื่องของคุณไปยัง Social Media

4.4 สารบัญ: ไปที่สารบัญหน้าบ้าน ที่สมาชิกทั่วไปเห็นเรื่องของท่าน

4.5 ตั้งเป็นจบเรื่อง: *เมื่อท่านตั้งเป็นจบเรื่องแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเพิ่มตอนได้อีก ทั้งนี้เรื่องที่จบแล้วจะสามารถถูกค้นหาได้ เมื่อผู้คนต้องการค้นหาเรื่องที่จบแล้วในหน้าค้นหา

4.6 ตารางสารบัญ:ท่านสามารถแก้ไข ลบตอน และจัดเรียงตอน ที่เคยสร้างแล้ว ได้ในตารางนี้( การจัดเรียงสามารถ ทำได้โยการใช้เม๊าส์ ลากตอนที่ต้องการ ขึ้นลง และจะมีผลต่อสารบัญที่ผู้อ่านเห็น )

4.7 เพิ่มบทใหม่: กดเพื่อสร้างตอน ลงบนเรื่องของท่าน

 

การสร้างตอน การเก็บกำลังใจ
และการตั้งเวลาลงผลงาน

 

5.เมื่อกดเพิ่มบทใหม่แล้ว ท่านจะพบกับหน้าเพจ ดังภาพข้างต้น

               5.1 ชื่อตอน: ใส่ชื่อตอนนั้นๆเช่น บทที่1 ต่างโลกอีกครั้งแนะนำให้ใส่เลขตอน หรือเลขบทด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามได้โดยง่าย

               5.2 ไฟล์เสียงประกอบ: ท่านสามารถใส่ไฟล์เสียงประกอบ หรือ กรณีของหนังสือเสียง สามารถใส่คลิปคำอ่านเรื่องราวของท่านลงไปได้ ทั้งนี้ เสียงที่นำมาใช้ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคคลอื่น

               5.3 ในส่วนของเนื้อเรื่อง ท่านสามารถ ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

               5.4 ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

               5.5 ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

               5.6 การตั้งค่ากำลังใจ: หากท่านต้องการขายตอนนั้นๆ สามารถกรอกจำนวนกำลังใจที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 10 กำลังใจ

               5.7 กำหนดช่วงเวลาการเก็บกำลังใจ : ท่านสามารถเลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเก็บกำลังใจของตอนนั้นๆได้ว่า จะให้เริ่ม หรือ สิ้นสุดเมื่อใด (หรือไม่มีสิ้นสุด)

               5.8 ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนร่วมที่ถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง   

               5.9 ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนแบ่งถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง ทั้งนี้ในแต่ละตอนแยกย่อย ท่านสามารถเลือก ผู้มีส่วนแบ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง

               5.10 ตั้งเวลาเผยแพร่ : ท่านสามารถกำหนดวันที่ และเวลาที่ต้องการให้ตอนนั้นๆ ออกไปสู่สาธารณะได้ล่วงหน้า

               5.11 บันทึกฉบับร่าง : เป็นการบันทึกเรื่องไว้ก่อนและเพื่อให้กลับมาแก้ไขได้อีก โดยยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ

               5.12 เผยแพร่/ตั้งเวลาเผยแพร่ : เป็นการเลือกเผยแพร่เรื่องสู่สาธารณะ หรือหากท่านได้ตั้งเวลาไว้ ตอนนั้นๆจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ในช่วงเวลาที่ท่านกำหนด


 

คู่มือ

[ อัพเดทล่าสุด 14/03/2019 ]
รับสมัครนักแปลนิยาย ฟรีแลนซ์ จาก ”จีนเป็นไทย” หรือ ”ญี่ปุ่นเป็นไทย” 

ท่านสามารถเลือกเรื่องที่จะแปล และดูเรื่องย่อได้ที่ : 
นิยายจีน: 
นิยายญี่ปุ่น: 

-----------------------------------------------------------


นักแปลนิยาย 'ภาษาจีน >>> ไทย' (ฟรีแลนซ์)
รายได้เริ่มต้น 30,000++ บาท/เดือน สูงสุด 100,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับผลงาน-ปริมาณงาน ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก)
ประเมินขึ้นรายได้ทุกปี การันตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 3,000บาท/เดือน !
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ *เน้น Work at Home 
ติดต่อคุยงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย (เช่น Line, E-mail เป็นต้น)


นักแปลนิยาย ภาษาญี่ปุ่น >>> ไทย (ฟรีแลนซ์) 
รายได้เริ่มต้น 30,000++ บาท/เล่ม เพิ่มขึ้นเล่มละ 2,000 บาท สูงสุด 50,000บาท/เล่ม 
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ *เน้น Work at Home 
ติดต่อคุยงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย (เช่น Line, E-mail เป็นต้น)คุณสมบัติ

1.สามารถแปลนิยายได้เฉลี่ย 3 วัน 6 ตอน (สามารถแปล Stockไว้ล่วงหน้าได้)

2.ต้องมีความเชี่ยวชาญใน ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น และใช้สำนวนภาษาไทยได้ดี สามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงตามต้นฉบับและอ่านลื่นไหล ไม่ติดขัด (สามารถปรับเปลี่ยนรูปประโยคได้ในขอบเขตที่ความหมายรวมไม่เปลี่ยน)
***ต้องแปลจากภาษาต้นฉบับเท่านั้น***

3.สามารถทำงานเป็นทีมได้ (*เฉพาะนิยายแปลภาษาจีน)

-----------------------------------------------------------


อยากสมัครเป็นนักแปลกับเรา ท่
านสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้ที่ Editor@nkyhome.com

หัวข้อ “สมัครแปลนิยายฟรีแลนซ์ จากภาษา [ระบุว่าจีนหรือญี่ปุ่น]”

เราจะตอบกลับทุกอีเมล หากเกิน 2 วันแล้ว ยังไม่มีการตอบกลับ รบกวนส่งมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะ E-mail อาจจะมาไม่ถึงเรารอที่จะได้ร่วมงานกันนะคะ ส่งอีเมล์มาสมัครกัน ได้ที่ Editor@nkyhome.com เลยค่ะ  ^_^
1. ช่องทางชำระด้วย "บัตรเครดิต"
2. ช่องทางชำระด้วย "การโอนเงิน" (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
3. ช่องทางชำระด้วย "พร้อมเพย์" (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

4. ช่องทางชำระด้วย "บัตรเงินสด Truemoney"5. ช่องทางชำระด้วย "บัตรเงินสด 1-2-call"6. ช่องทางชำระด้วย "RAZER Gold PIN"
7. ช่องทางชำระด้วย "True Wallet"

8. ช่องทางชำระด้วย "Rabbit LINE Pay"

9. ชทางชำระด้วย "Mpay"
นักเขียนทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม งานเขียนไทย รุ่งเรือง สู่สังคมโลก! เพื่อรับทุนแปลภาษาไปยังต่างประเทศได้ อ่านรายละเอียด คลิ๊ก


Q : หากต้องการลงผลงาน ต้องทำอย่างไร
A : ท่านสามารถดูวิธีการลงผลงานโดยละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้เว็บไซต์ http://nkyhome.com/howto/view/3

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : สัดส่วนรายได้เป็นอย่างไร
A : นักเขียนได้รับ อั่งเปาเป็นจำนวน 71% จากยอดขาย

-----------------------------------------------------------------------------------


Q : กำลังใจ และ อั่งเปาคืออะไร
A : กำลังใจ คือสิ่งที่ใช้ในการเปิดตอน หนังสือหรือบริการอื่นๆ ในเว็บไซต์กวีบุ๊ค โดย 1 กำลังใจ = 1บาท
ในส่วนของอั่งเปา จะได้รับเฉพาะผู้ที่มีรายได้ภายในเว็บไซต์เท่านั้น โดย 1 อั่งเปา = 0.9บาท

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : มูลค่าของ กำลังใจ กับ อั่งเปา เพราะอะไรจึงไม่เท่ากัน
A : จากกำลังใจ 1 บาท แท้จริงแล้วมูลค่าของมันจะถูกหักVatไปประมาณ 7% ในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 0.03 บาท จะเป็นค่าบำรุงServer ระบบเติมเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเว็บไซต์

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : ใครเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
A : นักเขียน/นักวาด ยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ ในอนาคตยังสามารถนำลิขสิทธิ์ ไปขายต่อให้สำนักพิมพิ์ หรือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มได้ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากเรา ทั้งนี้หากเรื่องนั้นๆ ได้ถูกวางขายไปแล้ว และต้องการจะที่ลบออก สามารถติดต่อเข้ามา เพื่อให้ Admin พิจารณาลบเรื่องให้ได้

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : สามารถลงนิยายที่มีเนื้อหาทางเพศได้ไหม

A : ทางระบบไม่อนุญาตให้มีการลงนิยายที่มีเนื้อหาทางเพศ [18+]หรือลามก อนาจาร รวมไปถึงภาพประกอบทุกกรณี


ปัจจุบัน เว็บไซต์ไม่ได้เปิดฟังชั่นการลงหนังสือการ์ตูน แบบสาธารณะ หากท่านมีความสนใจลงหนังสือการ์ตูน ลงบนเว็บไซต์ 
สามารถติดต่อ เพื่อรับสิทธิ์ในการลงได้ที่ 
Email: Editor@nkyhome.com

[ อัพเดทล่าสุด 14/03/2019 ]


สำนักพิมพ์ท่านใดที่มีความสนใจลงขาย หนังสือ บนเว็บไซต์  
สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อให้
เราช่วยดำเนินการ และประสานงานติดต่อกลับได้ที่
Editor@nkyhome.com

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

*ได้รับส่วนแบ่งรายได้(อั่งเปา)สูงถึง71%


ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือมีฟังชั่นใดต้องการ ซึ่งคิดว่าจะสามารถสนับสนุน ให้การขายผ่านออนไลน์ของทางสำนักพิมพ์ เป็นไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านสามารถเสนอแนะ ได้ผ่านทาง Email: Editor@nkyhome.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำความคิดเห็นของท่าน ไปพิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ^_^


Q: กำลังใจ และ อั่งเปาคืออะไร
A: กำลังใจ คือสิ่งที่ใช้ในการเปิดตอน หนังสือหรือบริการอื่นๆ ในเว็บไซต์กวีบุ๊ค โดย1กำลังใจ = 1บาท 
ในส่วนของอั่งเปา จะได้รับเฉพาะผู้ที่มีรายได้ภายในเว็บไซท์เท่านั้น โดยทางนักเขียนสามารถเบิกถอนออกได้ โดย 1อั่งเปา = 0.9บาทQ: จะเบิกถอนอั่งเปาได้อย่างไร

A:ยอดการเบิกถอนขั้นต่ำ จะอยู่ที่ 500 อั่งเปา

1.ท่านสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่หน้าถอนอั่งเปา มุมขวาบนของเว็บไซท์ หรือ  http://nkyhome.com/reward

2.ใส่ข้อมูลของท่าน รวมถึงอัพโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าแรก BookBank
3.เมื่อใส่ข้อมูลครบหมดแล้วจะสามารถเบิกถอนได้ โดยจะมีรอบในการเบิกคือ

ตั้งเบิกวันที่ 1-31 บริษัทจะทำจ่าย ในวันที่ 25 ( +-วันหยุดทำการของธนาคาร )
ขั้นตอนการลงผลงาน
ขึ้นสู่เว็บไซต์กวีบุ๊ค


การสมัครสมาชิค และ Login

1.เริ่มต้นด้วยการ "สมัครสมาชิก" โดยท่านสามารถ สมัครสมาชิก ผ่านอีเมล หรือ ใช้ Facebook เพื่อสมัครสมาชิก และ Login ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก และ เสถียรในการลงผลงาน เราแนะนำให้ใช้ Browser Chrome หรือ Firefox บน เครื่อง PC/Notebook ของท่าน ในการเข้าลงผลงานบนเว็บไซท์

2. เมือท่านได้ล๊อคอินแล้ว จึงไปที่หน้า เขียนเรื่องของคุณ”  กดปุ่ม สร้างเรื่องใหม่

 

การสร้างเรื่องใหม่


 

3.ใส่ข้อมูลดังนี้

3.1. ประเภท:หนังสือ , หนังสือการ์ตูน(เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์)

3.2. หมวดหมู่:เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับเรื่องของท่าน

3.3. ชื่อเรื่อง
3.4. ข้อมูลเบื้องต้น หรือเรื่องย่อ โดยในส่วนนี้ท่านสามารถ ใส่สี ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

3.5.เลือกแท็ก หรือ ข้อความเพื่อให้สามารถค้นหาเรื่องของท่านเจอ และคั่นด้วยเครื่องหมาย คอมม่า “,”

3.6.รูปหน้าปก เพื่อการแสดงผลที่สวยงามแนะนำให้ท่านอัพโหลดรูปปกในขนาด 117x155 ทั้งนี้รูปที่ท่านใช้ต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และ ไม่ควรใช้ภาพลามก อนาจาร เกินความเหมาะสม

3.7. ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

3.8. ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

3.9. ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะเป็นผู้ที่ถูกแสดง ในหน้าสารบัญ และสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี เช่น นายAเป็นนักเขียน นายBเป็นQC นายCเป็นนักทำหนังสือเสียง เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนร่วมได้เอง(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

3.10. ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะเป็นผู้ที่สามารถ ได้รับอั่งเปาและสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี กรณีที่ท่านวางขายหนังสือของท่าน ตามปกติแล้ว นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งอั่งเปาเป็นจำนวน 71% จากยอดขายทั้งหมด และท่านสามารถเลือกที่จะแบ่ง สัดส่วน 71% นี้ให้กับใครก็ได้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งให้นายBซึ่งเป็นผู้ช่ายQC 10% และแบ่งให้นายC ซึ่งเป็นนักอ่านหนังสือเสียง 20%

*ตัวอย่าง

กรณีที่ท่านตั้งตามแบบข้างต้น ส่วนแบ่งมาตรฐานของเรื่อง เมื่อกดสร้างตอน จะเป็น
นาย
A: 41% ( ผู้สร้างเรื่อง และผู้เขียน )
นายB: 10% ( QC )
นายC: 20% (นักอ่านหนังสือเสียง)

โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนแบ่งได้เอง เป็นรายตอน เช่นในแต่ละตอนอาจจะมี QC ที่ต่างคนกันไป เป็นต้น

(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

เมื่อท่าน ใส่ข้อมูลจนครบถ้วน แล้ว จึงกด สร้างเรื่อง


สารบัญหลังบ้านและการจัดการตอน

 

4.เมื่อสร้างเรื่องแล้ว จึงไปที่ เขียนเรื่องของคุณ>>>แก้ไขเรื่องของคุณ>>>แก้ไข/เพิ่มตอน ท่านจะพบหน้าสารบัญหลังบ้านของนักเขียน

 

4.1 แก้ไข:สามารถแก้ไขเรื่องย่อ และการตั้งค่ามาตรฐานของเรื่องใหม่ได้

4.2 ลบเรื่องนี้:สำหรับลบเรื่อง ทั้งนี้หากท่านได้มีการเก็บกำลังใจและมีผู้ซื้ออ่านแล้ว จะไม่สามารถลบเรื่องได้ด้วยต้นเอง ต้องได้รับการอนุมัติจากAdmin หรือ Mod เท่านั้น

4.3 แชร์: แชร์เรื่องของคุณไปยัง Social Media

4.4 สารบัญ: ไปที่สารบัญหน้าบ้าน ที่สมาชิกทั่วไปเห็นเรื่องของท่าน

4.5 ตั้งเป็นจบเรื่อง: *เมื่อท่านตั้งเป็นจบเรื่องแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเพิ่มตอนได้อีก ทั้งนี้เรื่องที่จบแล้วจะสามารถถูกค้นหาได้ เมื่อผู้คนต้องการค้นหาเรื่องที่จบแล้วในหน้าค้นหา

4.6 ตารางสารบัญ:ท่านสามารถแก้ไข ลบตอน และจัดเรียงตอน ที่เคยสร้างแล้ว ได้ในตารางนี้( การจัดเรียงสามารถ ทำได้โยการใช้เม๊าส์ ลากตอนที่ต้องการ ขึ้นลง และจะมีผลต่อสารบัญที่ผู้อ่านเห็น )

4.7 เพิ่มบทใหม่: กดเพื่อสร้างตอน ลงบนเรื่องของท่าน

 

การสร้างตอน การเก็บกำลังใจ
และการตั้งเวลาลงผลงาน

 

5.เมื่อกดเพิ่มบทใหม่แล้ว ท่านจะพบกับหน้าเพจ ดังภาพข้างต้น

               5.1 ชื่อตอน: ใส่ชื่อตอนนั้นๆเช่น บทที่1 ต่างโลกอีกครั้งแนะนำให้ใส่เลขตอน หรือเลขบทด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามได้โดยง่าย

               5.2 ไฟล์เสียงประกอบ: ท่านสามารถใส่ไฟล์เสียงประกอบ หรือ กรณีของหนังสือเสียง สามารถใส่คลิปคำอ่านเรื่องราวของท่านลงไปได้ ทั้งนี้ เสียงที่นำมาใช้ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคคลอื่น

               5.3 ในส่วนของเนื้อเรื่อง ท่านสามารถ ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

               5.4 ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

               5.5 ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

               5.6 การตั้งค่ากำลังใจ: หากท่านต้องการขายตอนนั้นๆ สามารถกรอกจำนวนกำลังใจที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 10 กำลังใจ

               5.7 กำหนดช่วงเวลาการเก็บกำลังใจ : ท่านสามารถเลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเก็บกำลังใจของตอนนั้นๆได้ว่า จะให้เริ่ม หรือ สิ้นสุดเมื่อใด (หรือไม่มีสิ้นสุด)

               5.8 ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนร่วมที่ถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง   

               5.9 ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนแบ่งถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง ทั้งนี้ในแต่ละตอนแยกย่อย ท่านสามารถเลือก ผู้มีส่วนแบ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง

               5.10 ตั้งเวลาเผยแพร่ : ท่านสามารถกำหนดวันที่ และเวลาที่ต้องการให้ตอนนั้นๆ ออกไปสู่สาธารณะได้ล่วงหน้า

               5.11 บันทึกฉบับร่าง : เป็นการบันทึกเรื่องไว้ก่อนและเพื่อให้กลับมาแก้ไขได้อีก โดยยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ

               5.12 เผยแพร่/ตั้งเวลาเผยแพร่ : เป็นการเลือกเผยแพร่เรื่องสู่สาธารณะ หรือหากท่านได้ตั้งเวลาไว้ ตอนนั้นๆจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ในช่วงเวลาที่ท่านกำหนด


 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2017 Glory Forever Public Company Limited( nkyhome.com )

Glory Forever Public Company Limited ( nkyhome.com )
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เวลาทำการ : 08 : 00 - 18 : 00 จันทร์ - เสาร์
e-mail : contact@nkyhome.com

DMCA.com Protection Status

เริ่มต้นเผยแพร่ผลงาน

เริ่มต้นเป็นนักเขียนออนไลน์ เขียนเรื่องราวที่ประทับใจ สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และแบ่งปันประสบการ์ดีๆ กับผู้คนทั่วโลก nkyhome.com เป็นโอกาส เป็นสื่อกลาง และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการสร้างรายได้ให้กับนักเขียนมืออาชีพ และนักเขียนมือสมัครเล่นจากทุกมุมโลก เพียงสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อเขียนหนังสือ การ์ตูน หรืออัพโหลดอนิเมชั่น ที่เป็นผลงานของท่าน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2017 Glory Forever Public Company Limited ( nkyhome.com )

© สงวนลิขสิทธิ์ 2017 Glory Forever Public Company Limited ( nkyhome.com )

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา